Painokevennetty kävelykuntoutus

Kävelykyvyn ylläpysyminen tai oppiminen uudelleen on yksi kuntoutujan tärkeimmistä tarpeista. Kävelyn sujumisen tai pystyasennon hallinnan haasteet voivat kohdata joko neurologisen sairauden tai tuki- ja liikuntaelinvaivan seurauksena.

Jos sinun tai läheisesi kävelyä vaikeuttaa

• Nivelrikko

• Keinonivelleikkaus (lonkka, polvi)

• Murtuman jälkitila

• Amputaation jälkeinen protetisointi

• Selkäytimen tai ääreishermoston vamma tai sairaus

• Aivohalvaus tai aivovamma

• MS-tauti, Parkinsonin tauti, CP-vamma tai muu neurologinen sairaus

• Lihassairaus

• Tasapainon ylläpitämisen vaikeus tai kaatumisen pelko

voi painokevennetystä tai tuetusta kävelykuntoutuksesta fysioterapeutin ohjaamana erityisesti siihen suunnitellulla laitteistolla olla apua.

Painokevenetty kävelykuntoutuslaitteisto mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan harjoittelun tukivaljaiden avulla. Tukivaljaat mahdollistavat yksilöllisen harjoittelun joko kävelymatolla tai lattia-alustalla kävellessä.

Valjailla voidaan asteittain keventää alaraajoille kohdistuvaa kehon painoa, mutta tarvittaessa myös kävellä tai suorittaa liikkeitä ilman painokevennystoimintoa (tuettu liikeharjoittelu).

Tasapainon paraneminen, askelrytmin normalisoituminen, kävelynopeuden ja kestävyyden paraneminen ovat kävelykuntoutuksen keskeisiä hyötyjä.

Kävelykuntoutus yhdessä muun fysioterapian kanssa toteutetaan aina yksilöllisesti kuntoutujan tarpeen ja voimavarojen mukaisesti.