Lasten ja nuorten fysioterapia

Lapsi tai nuori voi hakeutua fysioterapiaan monesta eri syystä. Syinä voivat olla esimerkiksi kehitysviivästymä, trauman jälkitila, tuki- ja liikuntaelinsairaus kuten reuma tai neurologinen sairaus kuten CP-vamma. Lasten neurologinen fysioterapia on useimmiten lääkinnällistä kuntoutusta, jolloin lapsi tai nuori saa fysioterapian Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamana. Fysioterapeutin tapaamiseen voi myös tulla ilman lähetettä.

Lasten ja nuorten fysioterapiaa toteuttava fysioterapeutti tuntee lapsen normaalin psykomotorisen kehityksen ja sen muutokset eri ikäkausina sekä vamman tai sairauden aiheuttamat muutokset kehitykseen. Lapsen poikkeava tai viivästynyt liikkumisen kehitys vaikuttaa vahvasti lapsen kokonaiskehitykseen. Lasten fysioterapian lähtökohtana ovat lapsen ja hänen perheensä elämäntilanne sekä voimavarat. Lasten fysioterapia eroaa useimmiten aikuisfysioterapiasta siten, että lasten kohdalla pyritään oppimaan uusia taitoja, ei niinkään palauttamaan menetettyjä taitoja.

Lasten fysioterapian tavoitteena on parantaa ja/tai ylläpitää lapsen toiminta- ja liikkumiskykyä auttaen lasta kokemaan mahdollisimman monipuolisia ja normaaleja liikemalleja. Fysioterapian toteutus alkaa kattavasta kokonaistilanteen arvioinnista ja tutkimuksesta, jonka pohjalta luodaan tavoitteet terapialle ja suunnitelma toteutukselle. Terapia voidaan toteuttaa Myyr-Fysion toimipisteiden ohella myös muualla, kuten esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa. Yksilöterapian lisäksi lasten fysioterapiaan kuuluvat olennaisesti apuvälineasioiden hoito sekä perheen ja muun toimintaympäristön ohjeistus ja ohjaaminen. Fysioterapeutti työskentelee tiiviissä yhteistyössä perheen, päiväkodin, koulun ja muiden kuntoutukseen olennaisesti liittyvien tahojen kanssa.