Työfysioterapia

 

Työfysioterapia on tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja sairauksien ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa työterveyshuollossa.

Työfysioterapian tavoitteena on hyvinvoiva ja työkykyinen työntekijä, viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä tuottava työyhteisö.

Työfysioterapiassa tutkitaan ja arvioidaan työntekijän fyysistä toimintakykyä työn näkökulmasta. Työfysioterapia voi kohdistua yksittäiseen työntekijään, kokonaiseen työyhteisöön ja/tai työolosuhteisiin.

Työfysioterapian keinot ovat monipuolisia. Tarjoamme yrityksille seuraavanlaisia palveluja:

● Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvityksessä kartoitetaan työolot ja työympäristö. Kartoitusta käytetään apuna tila-, kaluste- ja työolojen suunnittelulle ja muutosehdotuksille. Työpaikkaselvitys tehdään yhteistyönä työntekijän, työterveyshuollon, työpaikan edustajien ja työsuojeluhenkilöstön kanssa.

● Työpaikkakäynti

Työpaikkakäynnillä annetaan neuvontaa sekä suosituksia liittyen työtapoihin ja ergonomiaan. Työpisteen ergonomian tulee tukea työntekijän hyvinvointia ja työn sujuvuutta. Työntekijä saa myös itsehoito-ohjeita tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

● Ergonomia- ja liikuntaluennot

Työntekijöille ja työyhteisölle voidaan järjestää luentoja liittyen terveyteen, työkykyyn, liikuntaan ja ergonomiaan. Tavoitteena on, että ryhmäläiset saavat tietoa, jonka pohjalta he voivat itse vaikuttaa työkykyynsä ja terveyteensä.

● Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella annetaan työntekijälle yksilöllisiä tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito-ohjeita sekä neuvoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

● Taukoliikunta

Taukoliikunta virkistää ja rentouttaa tuki- ja liikuntaelimistöä sekä mieltä. Se toteutetaan työpäivän aikana, muutaman minuutin kestävänä jumppahetkenä työpaikalla.

● Fyysisen kunnon testaus

Kuntotestin tarkoituksena on saada tietoa työntekijän sen hetkisestä fyysisestä kunnosta sekä motivoida työntekijää huolehtimaan omasta työkyvystään ja hyvinvoinnistaan.

Kuntotestin perusteella voidaan antaa työntekijälle henkilökohtainen harjoitusohjelma, joilla työkunto säilyy ja paranee.

● Liikuntaryhmät

Fysioterapeutin ohjaamat liikuntaryhmät voidaan toteuttaa yrityksen tiloissa tai muissa tiloissa asiakkaan tarpeen mukaan. Liikuntaryhmiä voivat olla muun muassa rentoutusryhmä, fysiokimppa- ja kuntoutusnyrkkeilyryhmä.

● Liikuntapäivät

Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa liikunnallisia päiviä, joissa voi olla erilaisia teemoja kuten esimerkiksi liikunta ja ruokavalio tai rentoutus ja kehonhallinta.