Lantionpohjan fysioterapia

 

LANTIONPOHJAN LIHASTEN FYSIOTERAPIA

Lantionpohjan lihasten hyvä kunto on tärkeä osa hyvinvointia. Ongelmat lantionpohjan lihaksistossa johtavat elämälaadun heikkenemiseen, joten näiden lihasten kunnosta on hyvä pitää huolta ja hakea rohkeasti apua.

Ohjatun aktiivisen ja omatoimisen harjoittelun sekä biopalautelaitteen avulla voidaan vaikuttaa erilaisiin lantionpohjan toimintahäiriöihin. Lantionpohjan fysioterapialla saadaan aikaan hyviä tuloksia pidätysongelmien, tiheävirtsaisuuden, lantionpohjan ylijännitys- ja kiputilojen sekä tunnottomuuden suhteen. Lantionpohjan toimintahäiriöitä voi esiintyä melkeinpä missä tahansa elämänvaiheessa:

● pidätysvaikeudet ja virtsankarkailu vaihdevuosien aikana hormonaalisten muutosten seurauksena

● kyky aktivoida lantionpohjan lihaksia voi heikentyä selkäkipujen yhteydessä

● neurologisen sairauden yhteydessä (MS, Parkinson, aivoverenkierron häiriöt) kehon hahmotus ja syvien lihasten hallinta voivat olla kadoksissa

● lantionpohjan ylijännitys- ja kiputilat voivat johtaa elämänalan kaventumiseen myös nuoruusiässä

● synnytyksen jälkeen lantionpohjan lihakset eivät aina palaudu itsestään parhaalla mahdollisella tavalla

Lantionpohjan lihasten kunnon voi testauttaa helposti biopalautelaitteen avulla. Biopalautelaite kertoo sekä kyvyn aktivoida lantionpohjan lihaksia että rentouttaa ne. Yksilöllisen harjoitusohjelman avulla voi huoltaa ja vahvistaa lantionpohjan lihaksia omatoimisesti jo yhden ohjatun harjoituskerran jälkeen.

Lantionpohjan fysioterapia pitää sisällään alkututkimuksen ja ohjauksen. Lisäksi yksilöllinen hoito voi sisältää muun muassa biopalauteharjoittelua ja sähköstimulaatiota joko rauhoittamaan rakkoa tai lievittämään lantionpohjan kipua. Lihasvoimaharjoitukset sisältävät muun muassa Pilates-tyyppistä harjoittelua eri alkuasennoissa, toiminnallisia arkea jäljitteleviä harjoitteita sekä ongelmatilanteiden harjoittelua. Harjoittelun tarkoituksena on oppia säätelemään lantionpohjan lihasjännitystä muun kuormituksen aikaan saaman tarpeen mukaan.