Paljetehosteinen hengitysfysioterapia

Paljetehosteinen hengitysfysioterapia on hengityksen avustamista hengityspalkeen avulla.

Sairaudesta tai vammasta voi joskus aiheutua hengitysvaje. Hengitysvajetta voidaan fysioterapiassa helpottaa käyttämällä hengityspaljetta. Kuntoutuja hengittää tietyssä rytmissä fysioterapeutin antaman ohjeen ja omien voimavarojensa mukaisesti. Fysioterapeutti säätää sisäänhengitettävän ilman määrää yksilöllisesti palkeella ja tarvittaessa avustaa uloshengitystä.

Paljetehosteisen hengitysfysioterapian tavoitteena on ylläpitää keuhkotilavuutta, parantaa keuhkotuuletusta, estää ja avata atelektaasia (atelektaasi = keuhkon tai sen osan ilmattomuus), rentouttaa hengityslihaksia sekä avustaa yskimistä.

Paljetehosteista hengitysfysioterapiaa voidaan käyttää, kun:

● kehkotilavuus on alle 2 l

● apuhengityslihakset ovat voimakkaasti käytössä

● selkärangan muutokset estävät keuhkojen tehokkaan täyttymisen

● hengitystiheys on yli 20 kertaa minuutissa

● liman yskiminen on vaikeutunut ja yskiminen on tehotonta

● imulaitteen käytön jälkeen